Med naturen som närmsta granne!
En plats för lek, lärande och utveckling samt tid för avkoppling och eftertanke