Nyheter

Nu ligger 2015/2016 års systematiska kvalitetsredovisning uppe under fliken ”Våra styrdokument”.


Förskoleenkäten VT 2016

Nu har vi fått in resultatet från förskoleenkäten VT 2016.

Enkäten

Tack till alla föräldrar som medverkat!

Varma Hälsningar
Personalen på Änglagård