Vår Pedagogik

Änglagårds förskola, Östra Strö.

Änglagårds förskola startade i augusti 2011. Vår verksamhet är förlagd till den gamla lärarbostaden i Östra strö.

Vår verksamhet bygger på flexibilitet utifrån den aktuella barngruppens behov och där kompetens och lust till lek och lärande är centrala behov. Hela tiden med det kompetenta barnet i fokus.

Vi som pedagoger är aktiva och närvarande och lägger stor vikt på det sociala samspelet.

På förskolan har vi en barnsyn där vi ser

  • Det kompetenta och nyfikna barnet som provar sina färdigheter.
  • Det påhittiga barnet som har stor fantasi och kreativitet.
  • Det aktiva barnet som ser glädje i att röra sig.
  • Det självständiga barnet som vill, vågar och kan.

Glädje och trygghet är viktigt i vår verksamhet. I en positiv och bejakande miljö där det är roligt att lära. Vi ser möjligheter till utveckling och lärande för alla barn i alla situationer på förskolan. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnen i både ord och handling. Därför är vi viktiga förebilder. Varje barns behov och intresse respekteras och tillgodoses så att självkänslan och empatin hos barnet utvecklas optimalt.

Vi ser dokumentation som ett verktyg i lärandeprocessen:

  • Förvalta barnens tankar och teorier, både i bilder och med text.
  • Visa att barnens tankar tas på allvar.
  • Ge stöd för minnet.
  • Synliggöra temaarbetet och lärandeprocesser för barn och föräldrar.
  • Skapa underlag för oss pedagoger. Detta gör vi för att se hur vi ska kunna utmana barnen vidare i deras utveckling samt för att utveckla vår verksamheten.