Känslogrupper

Vi på Änglagårds förskola arbetar med känslor i alla våra barngrupper från ettåringar upp till sexåringar.

Att förstå och sätta ord på sina känslor är mycket viktigt för de yngre barnens självkänsla.
Att förstå sina egna känslor är också grunden till empatisk förmåga.

I dagens samhälle känns det extra viktigt att våra barn växer upp med en förståelse och en känsla hur andra barn och vuxna har det.

Idag präglas vårt samhälle av individualister och egoism. Den nya tiden måste ha människor som ser varje människa som en tillgång och ett samhälle där alla är lika mycket värda.